2021 TYT Çalışma Programı

YKS DOSTU

Nov 5, 2020

Bildi?iniz zere al??ma programlar? s?nav dneminde kritik bir neme sahip. Programl? ilerlemeniz sizlerin daha verim alman?z? her zaman sa?layacakt?r. Bu yaz?m?zda sizlere rnek olmas? ad?na TYT al??ma program? payla??yoruz. Fakat her ?rencinin seviyesini maalesef bilemeyiz. Baz? ?renciler 1 konuyu 1 haftada bitirirken baz?lar? daha k?sa srede bitirebilir. Bu yzden program?n sresini kendinize gre ayarlaman?z daha iyi olacakt?r. Fakat bu konu s?ralamas?n? ilerleyerek al???rsan?z sizler iin yarar? olacakt?r.

TYT al??ma Program? bu ?ekildedir. Bu gzel al??ma program? iin instagram.com/baskentbey hesab?na te?ekkr ederiz.